Kates-Thomsen Family Tree:Information about Esther Davis