Kates-Thomsen Family Tree:Information about Uriah Davis