Kates-Thomsen Family Tree:Information about Greg Mackert