Kates-Thomsen Family Tree:Information about Leon Kates