Kates-Thomsen Family Tree:Information about Nicholas Christopher Rettig