The James Hoard McManus Family:Information about Thomas Thomas