Montgomery/Hamilton family trees:Information about Sarah Louise Waldron