Four Families Through Georgia:Information about Preston Cole Silvernail