Spearman Family of Alabama:Information about Reuben White