Thomas-Smith Family Tree:Information about Mildred Thomas