Thomas-Smith Family Tree:Information about Daniel Thomas