Thomas-Smith Family Tree:Information about Diane DeCono