Thomas-Smith Family Tree:Information about Child DiBonaventura