Thomas-Smith Family Tree:Information about Sarah Ann "Sally" England