Union-Jackson-White Connection:Information about Yavona E. Abron